Webbdesign

En webbplats för unga studenter om forskning vid polerna. Framtagen åt Vetenskapsrådet och Göteborgs Universitet och Polarforskningsrådet. Vi har tagit fram design, struktur och mall för Wordpress. Producerat det interaktiva innehållet. www.polarisen.se

+

Webbplats för Chemsec. Stor webbplats för organiasation som samlar fakta om kemikalier.
URL: www.chemsec.org

+

Kampanjsajt för CODAN Triplus AB. Vi har producerat en kampanj för ett system för hantering av gifttiga läkemedel.

+

Ny webbplats för reklambyrån Consideritdone. Produktionen är fixad med Drupal 7. www.consideritdone.se

+

Uppdatering av webbplats för Mareld Landskapsarkitekter. www.mareldlandskap.se. Man ville jobba kreativt med stora utfallande bilder som berättar om verksamheten.

+

Ännu en bra leverans av en Drupallösning.  Powerpipe är ett industriföretag som tillverkar fjärrvärmeutrustning.

http://powerpipe.se

 

+

Pågående uppdrag för Kultur i Väst:s webbsatsningar. Uppdraget består i att bygga olika backendlösningar i Drupal.

+

Ny hemsida för JJ Gruppen. Experter på lyftsystem. 

http://jjgruppen.se

+

Virtuedata.se är Virtuesprojektets egna inrapporteringssajt av arter som skolelever finner på uthängda sk "Rack". Här kan elever och lärare rapportera in sina fynd, blogga om resultaten och diskutera i forum. Via kartan kan användarna också se var andra skolor jobbar med sina projekt.

+

Designat utbildningssajter i Drupal till Shell, Preem,Yara, OKQ8, Akzo Nobel, Norsk Hydro, Copenhagen Malmö Port mfl. 

+

Installerat Drupal som CMS lösning för Airclim. De arbetar med information kring luföroreningsfrågor.

URL: www.airclim.org

+

Ny webbplats för Nordicom på Göteborgs Universitet. Nordicom ger ut forskningslitteratur inom området medieforskning. www.nordicom.gu.se

+

Webbplats för Göteborgs Universitet och Sjöfartsmuseets skolprojekt Virtue. Eleverna placerar ut ett arrangemang plattor på olika platser i havet. man studerar sedan vilka arter som börja växa på plattorna. Vi har konstruerat ett inrapporteringsverktyg i Drupal för projektet. www.virtuedata.se

+

CMS installation av Drupal för Again. Ett innovationsföretag som utvecklar avloppshanteringen för små och stora hushåll.

+