Virtuedata

Webbplats för Göteborgs Universitet och Sjöfartsmuseets skolprojekt Virtue. Eleverna placerar ut ett arrangemang plattor på olika platser i havet. man studerar sedan vilka arter som börja växa på plattorna. Vi har konstruerat ett inrapporteringsverktyg i Drupal för projektet. 

URL: www.virtuedata.se