Print

Ett studiematerial om hur natur och friskfokus kan öka vår livskvalitet. Form, foto och produktion: Sven Ängermark

+

Produktion av rapporter till NGO Airclim. De arbetar med information kring luföroreningsfrågor. www.airclim.org

+

Företagspresentation gjord för Codan Triplus. Vi gjorde fotografering, grafisk design och produktion.

+

Under 2010-2012 har vi varit med och tagit fram for och koncept för det tryckta marknadsföringsmaterialet för WWF:s kampanj Eart Hour.

+

Skapat och producerat ett antal annonser för Codan Triplus.

+

Rollups. Några exempel från produktioner för Codan Triplus

+

Folder om Kronobergs läns miljömål

+

Layout och form på WWF:s utbildningsmaterial Vår stad 2030.

Länk till projektet där hela materialet kan laddas ner.

+

P-stop. En utbildningssatsning kring vattenkvaliteten i östersjön. Framtagen av WWF.
Materialet producerades i engelska, polska  och ryska.

+

Layoutat ett nytt utbildningsmaterial för WWF.

+

Layoutat och producerat ett antal utbildningsmaterial för WWF

+