Forskarporträtt GU

Producerat, filmat och redigerat ett antal forskarporträtt åt Göteborgs Universitet.