Airclim

Airclim som är ett NGO som arbetar arbetar med information kring luförorenings- och klimatfrågor.

Jag har jobbat med den grafiska formen på Arclims rapportutgivning som är ett löpande arbete. I detta fall har jag ävet tagit fram illustrationerna.

Form och illustration: Sven Ängermark

URL:  www.airclim.org.  

Airclim Briefing
Airclim Briefing
Airclim Briefing
Airclim Briefing